3 เมษายน 2562 'คามิคัทสึ'เอาจริงกับปัญหา เมืองต้นแบบไร้ขยะที่ญี่ปุ่น

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/701911

เมืองคามิคัทสึ (Kamikatsu) มีจำนวนประชากรประมาณ 1,500 คน เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่สงบ มีไร่ชา มีต้นไม้ปกคลุม และบ้านที่เก่าแก่ มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองไร้ขยะ โดยได้เริ่มต้นโครงการปลอดขยะ (zero waste) ในปี 2003 และมีเป้าหมายร่วมกันว่าจะสามารถทำให้กลายเป็นเมืองที่ปลอดขยะร้อยละ 100 ได้ในปี 2020 ในอดีตเมืองคามิคัทสึมีปัญหาการจัดการขยะเหมือนทั่วโลก แทบจะไม่รีไซเคิลขยะเลย ผู้คนส่วนใหญ่ต่างกำจัดขยะด้วยวิธีการเผา หรือทิ้งในธรรมชาติ ก่อปัญหาควันพิษ และขยะตกค้าง แต่ในปัจจุบันเมืองนี้แทบไม่มีขยะ แม้ไม่มีถังขยะ ไม่มีรถขนขยะ ไม่มีหลุมฝังกลบ หรือเตาเผาขยะ นั่นเป็นพราะทุกคนในเมืองแยกขยะจากที่บ้าน และนำไปจัดการต่อที่สถานีขยะ ที่คัดแยกขยะอย่างละเอียดถึง 45 ประเภท โดยมีหมวดหมู่แยกย่อยหลายหมวด เช่น ประเภทกระป๋อง ก็จะต้องแยกหมวดหมู่เป็นกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก กระป๋องสเปรย์ ประเภทกระดาษ ก็จะสามารถแบ่งหมวดหมู่ขยะออกเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษลัง และกล่องนม เป็นต้น การจัดการขยะที่ดีของเมืองนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน จากการดึงคนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเรียนรู้ดูงานที่นี่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว มากไปกว่านั้นชาวบ้านยังนำขยะมาทำผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่สามารถขายได้อีกด้วย การจัดการขยะของเมืองได้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนมืองนี้ไปตลอดกาล เริ่มแรกอาจจะยุ่งยากต่อผู้คนในการแยกขยะ แต่ทุกวันนี้ผู้คนเห็นความสำคัญ พยายามไม่สร้างขยะ พยายามนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และต่างแยกขยะที่บ้าน เมืองคามิคัทสึยังมีโรงต้มเบียร์และร้านเบียร์ชื่อดัง ที่สร้างมาจากวัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ด้วย เช่น พื้นสร้างจากกระเบื้องที่ทิ้งแล้วจากโรงงานผลิตกระเบื้อง นำขวดที่ใช้แล้วมาตกแต่ง นำหนังสือพิมพ์มาทำเป็นวอลเปเปอร์ นอกจากนี้สีที่นำมาใช้ทาก็เป็นสีจากธรรมชาติ และนำเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาใช้สร้างและตกแต่งตัวอาคารอีกด้วย นับเป็นต้นแบบที่ดีแก่หลายประเทศทั่วโลก อย่างในปี 2015 เมืองแซนดีเอโก เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้วางแผนเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองที่ zero waste เช่นเดียวกับเมืองคามิคัทสึแล้ว

ที่มาของรูปภาพ: https://www.progreencenter.org